Blogs

Shipregistration.be's picture
10

Teboekstelling binnenschepen - Immatriculation des bateaux d'intérieur - Registration of inland navigation vessels

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft gisteren, 9 februari 2012, het wetsvoorstel aangenomen "betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel".

Shipregistration.be's picture
9

UNCTAD - Maritime Transport - 2011 Review

The 2011 Unctad Review of Maritime Transport is available on this site (>Downloads > Unctad). 

Het verslag (2011) van de Unctad over het zeevervoer kan in het Engels geraadpleegd worden op deze site (>Downloads > Unctad).

L'etude sur les transports maritimes (2011) de la CNUCED peut être consultée en anglais sur ce site
( > Downloads > Unctad).

Shipregistration.be's picture
24

Season's greetings

 

Shipregistration.be's picture
10

Fees - Lonen - Salaires

The fees charged by the registry will be changed as from January 1st, 2012. The item 'Fees' (> Tariff) has already been updated. The downloadable documents concerned will be replaced as soon as possible. - De hypothecaire lonen worden op 1 januari 2012 gewijzigd ingevolge aanpassing aan de index. De rubriek 'Fees' (Lonen - Tarief) werd reeds bijgewerkt. De betreffende downloadbare documenten worden zodra mogelijk vervangen. - Les salaires hypothécaires font l'objet d'une indexation au 1er janvier 2012.

Shipregistration.be's picture
21

Four Exmar LPG carriers join Belgian fleet - 4 LPG-tankers onder Belgische vlag - 4 citerniers LPG sous pavillon belge

Today, the LPG carrier BASTOGNE (previously BW HUGIN - IMO 9237747) has been registered on the Belgian register of seagoing ships under reg. No 01.00794.2011. Three other LPG carriers called SOMBEKE (previously BW SOMBEKE - IMO 9292113 - reg.No 01.00790.2011), TIELRODE (previously BW HEDDA - IMO 9014420 - reg.No 01.00791.2011) and TEMSE (previously BW HELGA - IMO 9014432 - reg.No 01.00793.2011) were already registered at the end of August and the beginning of September. the vessels were bought by the Antwerp based company Exmar.

Shipregistration.be's picture
16

MINERAL MANILA (IMO 9585106) - under Belgian flag - onder Belgische vlag - sous pavillon belge

On September 14th, 2011 the newbuild MINERAL MANILA was registered on the Belgian register of seagoing ships under registration No 01.00792.2011. The vessel is a bulkcarrier owned by the Antwerp based shipping company Bocimar International. She was built by HHIC-PHIL Inc. at Subic Shipyard in the Philippinies. Delivery of the vessel took also place on September 14th.
See: Images > MINERAL MANILA

Shipregistration.be's picture
15

German translation of Belgian Maritime Act - Duitse vertaling van zeewet - Traduction allemande de la loi maritime

Today, the Belgian official gazette (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad) has published the German translation of the Belgian Code of commerce, which contains, inter alia, the Belgian maritime act. An extract from this publication that relates to rights in rem on vessels and to ship mortgages and to their registration, is attached herewith. Please note that an unofficial English translation of these provisions can already be downloaded from this site ( >downloads > legal > extract from Belgian maritme act).

Shipregistration.be's picture
14

List of Belgian merchant fleet - Lijst der Belgische zeeschepen - Liste des navires belges

The attached list shows the situation of the Belgian merchant fleet on January 1st, 2011.
De bijgevoegde lijst geeft de toestand weer van de Belgische koopvaardijvloot op 1 januari 2011.
La liste ci-annexée présente la situation de la marine marchande belge à la date du 1er janvier 2011.

Shipregistration.be's picture
30

DEME newbuildings under Belgian flag - Nieuwe DEME-schepen in Belgisch register - Nouveaux navires DEME sous pavillon belge

Today, the Belgian dredging group DEME had two newbuildings, called VICTOR HORTA (IMO 9525704 - BE 01.00786.2011) and CONGO RIVER (IMO 9574523 - BE 01.00787.2011) registered on the Belgian register of seagoing ships. Two more DEME dredgers called AL JARRAF and BREUGHEL are expected to be registered in Belgium later this year. See: pictures added to Image gallery & http://www.deme.be/Equipment/newinvestments.pdf

Shipregistration.be's picture
30

Royal Belgian Shipowners' Association - Koninklijke Belgische Redersvereniging - Union Royale des Armateurs Belges

The annual report 2010 of the Royal Belgian Shipowners' Association can be read and downloaded from: http://www.brv.be/eng/download_anual_report.html
Het jaarverslag 2010 van de Koninklijke Belgische Redersvereniging kan worden gelezen op,  en gedownload van, http://www.brv.be/nl/download_jaarverslag.html

Syndicate content