Blogs

Shipregistration.be's picture
28

New BELGICA under construction - Nieuwe BELGICA in aanbouw - Nouvelle BELGICA en construction

A replica of the BELGICA is under construction at the Steenschuit shipyard in Boom. The BELGICA is the legendary three-master that took Adrien De Gerlache to Antarctica on his South Pole expeditions during the years 1897-1899. The replica will be finished and launched by the summer of 2014. The project is an initiative of the non profit organisation New Belgica. It is being subsidized by the Flemish government according to recent press comments. - Op de Steenschuitwerf in Boom wordt gewerkt aan de bouw van een replica van de BELGICA.

Shipregistration.be's picture
19

Belgian ship POMPEI seized by Somali pirates - Somalische piraten kapen POMPEI - Des pirates somaliens capturent le POMPEI

On saturday 18 April 2009 the Belgian-flagged ship POMPEI has been seized by Somali pirates 100 nautical miles off the Seychelles. The ship (IMO 8706583) is a stone dumping vessel that belongs in joint ownership  to the Belgian dredging companies De Nul, DEME, Herbosch Kiere and Decloedt. A picture of the ship is attached. - Op zaterdag 18 april ll. werd het Belgisch schip POMPEI gekaapt door Somalische piraten 100 zeemijl buiten de kust van de Seychellen. Het schip (IMO 8706583) is mede-eigendom van de Belgische baggeraars De Nul, DEME, Herbosch Kiere en Decloedt.

Shipregistration.be's picture
26

13th Ghent Maritime Congress - 27 May 2009

The Maritime Institute and the University of Ghent are organziing their 13th maritime congress on 27 May 2009. The congress will focus on the changes brought about by economic glolabilzation for the supply chain and for the ports as operational part of this chain. - Het Maritiem Instituut en de Gentse universiteit houden op 27 mei 2009 hun 13de maritiem symposim in het Pand te Gent. Het symposium zal vooral handelen over de gevolgen van de globalisering voor de supply chain en voor de havens als operationeel onderdeel van deze ketting.

Shipregistration.be's picture
16

Official list of Belgian merchant marine as of January 1st, 2009

The official list of the Belgian merchant mariine has been updated and is attached herewith. - De officiële lijst met de toestand van de Belgische koopvaardijvloot op 1 januari 2009 zoals gepubliceerd op de site van de FOD Mobiliteit en vervoer (www.mobilit.fgov.be) wordt opgenomen in bijlage.

Shipregistration.be's picture
16

Inland waterways in Flanders - 16 April 2009

On 16 April 2009 the public company "Waterwegen en zeekanaal" organizes a conference about the future of Flanders' inland waterways. Venue:  B-1210 Brussels, Koning Albert II laan 15.  - Op 16 april 2009 houdt de NV Waterwegen en zeekanaal een symposium over de toekomst van het Vlaamse binnenvaaertnetwerk. Plaats van het symposium: 1210 Brussel, Koning Albert II laan 15. -  Le 16 avril 2009, la SA "Waterwegen en Zeekanaal" organise un symposium sur l'avenir du réseau des voies navigables en Flandres.

Shipregistration.be's picture
26

Notamus 2008/3 - Nederlandse versie - Dutch version

Aan de Nederlandstalige notarissen heeft de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een Nederlandstalige versie bezorgd van de commentaar verschenen in het tijdschrift Notamus 3/2008 betreffende de scheepshypotheken, waarover op 22 januari ll. werd bericht.  Deze versie wordt bijgesloten. - The Belgian Notaries' Assocation has supplied the Dutch speaking notaries with a Dutch language version of the ship registrar's article about ship mortgages in Belgium (see news relase of 22 January 2009). This Dutch text is attached.

Shipregistration.be's picture
22

Notamus 3/2008

La revue NOTAMUS n° 3/2008 de la Fédération Royale du Notariat Belge publie un aperçu que le conservateur Guido De Latte vient d'écrire sur la matière des hypothèques maritimes et fluviales. Un extrait de la revue est ci-joint. - The magazine NOTAMUS No 3/2008 of the Belgian Notaries' Association has published an article written by the ship registrar Guido De Latte about ship mortgages in Belgium. An extract from the magazine is attached.

Shipregistration.be's picture
25

Unctad - Maritime Transport - 2008 Review

The 2008 Unctad Review of Maritime Transport is available on this site ( >Downloads > Unctad). - Het verslag (2008) van de Unctad over het zeevervoer kan geraadpleegd worden in het Engels op deze site ( >Downloads > Unctad > UnctadReviewMaritimeTransport2008) - L'etude sur les transports maritimes (2008) de la CNUCED peut être consultée en anglais sur ce site ( > Downloads > UnctadReviewMaritimeTransport2008).

Shipregistration.be's picture
22

Fees - Lonen - Salaires

The fees applied by the registry will be changed as from January 1st, 2009. The text 'Fees' (> Tariff) has been amended accordingly. The downloadable documents concerned will be replaced as soon as possible  - De hypothecaire lonen worden op 1 januari 2009 gewijzigd ingevolge aanpassing aan de index. De tekst van de rubriek 'Fees' (Lonen - Tarief) werd aangepast. De betreffende downloadbare documenten worden zodra mogelijk vervangen.- Les salaires hypothécaires font l'objet d'une indexation au 1er janvier 2009.

Shipregistration.be's picture
22

Season's greetings

Seasons greetings


 

 

Syndicate content