Deeds

This part of the website explains how to register deeds regarding rights in rem and mortgages and arrests on ships in the Belgian register of seagoing ships.

Akten

Deze afdeling geeft uitleg over de inschrijving van akten betreffende zakelijke rechten en hypoheken en beslagen op schepen in het Belgisch register der zeeschepen. Deze commentaar geldt eveneens voor de inschrijvingen in het Belgisch register der binnenschepen.

Actes

Cette section traite de l'inscription des actes relatifs aux droits réels et aux hypothèques et saisies sur des navires dans le registre belge des navires. Le commentaire s'applique également aux inscriptions dans le registre belge des bateaux d'intérieur.