Fees

This part of the website gives information about the fees that have to be paid for the registration of ships and deeds relating to the ships.

Lonen

Deze afdeling van de site geeft uitleg over de lonen verschuldigd bij registratie of teboekstelling van schepen en bij inschrijving van akten betreffende die schepen.
Vanaf 1 november 2016 worden de 'lonen' vervangen door 'retributies'.

Salaires

Cette section contient des informations sur les salaires dus pour l'enregistrement des navires ou l'immatriculation des bateaux et pour l'inscription des actes relatifs à ces navires ou bateaux.
A partir du 1er novembre 2016, les 'salaires' seront remplacés par des 'rétributions'.