Shipping sites

Belgian Ships’site

Belgian/Flemish maritime heritage
(Varend erfgoed)

De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum

www.vioe.bewww.vriendenscheepvaartmuseum.be

Bimco                                               
De Lloyd / Le Lloyd
European community shipowners’ associations
 
European maritime heritage
www.european-maritime-heritage.org
Fairplay
IACS
www.iacs.org.uk
IMO
InforMARE
Inland navigation & shortsea & water recreation www.binnenvaart.be
International chamber of shipping & international shipping federation
International labour organization           
Lloyd’s List
Lloyd’s Register

Koninklijke Belgische Marine Academie

Nautibel
Belgian Marine Industry Federation
(yachting/pleziervaart/plaisance)

www.kbma-armb.be

www.nautibel.be

Port of Antwerp www.portofantwerp.com
Port of Ghent www.portofghent.be
Port of Ostend www.portofoostende.be
Port of Zeebrugge www.zeebruggeport.be
Rederscentrale (Belgian Sea Fisheries)
www.rederscentrale.be
Royal Belgian Shipowners’ Association
Scheepvaartwest www.scheepvaartwest.be
Ships.be www.ships.be
TradeWinds
www.tradewinds.no