Merchant marine

This chapter contains information regarding the registration and deletion of merchant marine ships in Belgium.

Koopvaardij

In dit hoofdstuk worden inlichtingen gegeven over de registratie, en de doorhaling van de registratie, van koopvaardijschepen in België.

Marine marchande

Ce chapitre contient des informations sur l'enregistrement, et la radiation de l'enregistrement, de navires en Belgique.