Effects/application/validity

Gevolgen van registratie / Aanvraag / Geldigheid
Effets de l’enregistrement / Demande / Validité

Only a registered ship:

  1. is entitled to fly the Belgian flag;
  2. can be mortgaged.

Registration can be applied for by the ship’s owner or by her operator – provided the owner has consented thereto.

A ship – once the application for registration has been granted – remains registered for as long as the owner or operator wishes the registration to last.

There is no need to extend the application every year or every five year or every other number of years as is the case in most other countries around the world.

Enkel na registratie zal het zeeschip:
1.    het recht hebben om de Belgische vlag te voeren;
2.    kunnen worden gehypothekeerd.
 
Zowel de eigenaar als de exploitant van het schip – de laatste op voorwaarde van voorafgaande machtiging vanwege de eigenaar – kunnen de registratie van het zeeschip aanvragen.

Eens een zeeschip in het register der zeeschepen werd geregistreerd, blijft de registratie behouden zolang de eigenaar of de exploitant die registratie willen behouden. Er moet om het jaar of om de zoveel jaar geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren, in tegenstelling met wat in de meeste landen van de wereld wel het geval is.

Effets de l’enregistrement / Demande / Validité

 
C’est par l’enregistrement que le navire acquiert ou conserve le droit de battre pavillon belge.
Ce n’est qu’après l’enregistrement du navire qu’une hypothèque peut être inscrite sur le navire.
 
Tant le propriétaire que l’exploitant du navire – étant entendu que ce dernier doit être autorisé par le propriétaire – peuvent demander l’enregistrement du navire.
 
Une fois le navire enregistré dans le registre des navires, son enregistrement reste valable pour une durée illimitée, sauf radiation à demander par le propriétaire ou l’exploitant.
Il n’est pas besoin de demander la prorogation de l’enregistrement après l’expiration d’un certain délai(1 an, 5 ans…), contrairement à ce qui est le cas dans la plupart des pays au monde.