Mandatory registration

Verplichte registratie
Enregistrement obligatoire

Registration on the register of seagoing ships ( the ‘primary register’) is mandatory for:

  1. ships under construction

  2. ships owned by Belgian private legal persons - commercial companies excluded.

Verplichte registratie

Volgende schepen moeten verplicht in het Belgisch register der zeeschepen ( het zogenaamde ‘primary register’) geregistreerd worden:

  1. zeeschepen die in België in aanbouw zijn;

  2. zeeschepen die eigendom zijn van een rechtspersoon naar Belgisch privaat recht, met uitsluiting van handelsvennootschappen. (scheepsregistratiebesluit, art.14).

Enregistrement obligatoire

Les navires suivants doivent être obligatoirement enregistrés dans le registre belge des navires ( le soi-disant ‘primary register’) :

  1. tout navire en construction en Belgique;

  2. tout navire qui est la propriété d’une personne morale selon le droit privé belge, à l’exception des sociétés commerciales (arrêté royal relatif à l’enregistrement des navires, art.14